Till huvudinnehåll

Lycksele biblioteks demokratienkät

Bild på framsidan av Lycksele bibliotek

Tack alla ni som bidragit till Lyckseles bibliotekets demokratienkät! 

Nu är demokratienkäten stängd. Tack alla ni som har svarat. 100 vuxna och 336 elever har svarat. Enkäten är anonym och öppen fram till valet. Vi hoppas att enkäten kan inspirera politiker och alla vi Lyckselebor att tillsammans göra Lycksele kommun ännu mer fantastiskt att leva och verka i.

Läs svaren från demokratienkäten här. https://www.v8biblioteken.se/sv/news/demokrati

Uppdaterad den 16 september 2022