Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Nedsatt bärighet på några av de enskilda vägar

På grund av vårförfallet är bärigheten nedsatt på några av de enskilda vägarna.

Bärigheten är nedsatt till 7 ton och gäller vägarna:

  • AC 11589 Tuggensele - Otternäs (väg E12 - väg 598)
  • AC 11255 Dugers
  • AC 11588 Södervik
  • AC 11814 Arvsele 
  • AC 11063 Orrkulla Knäppingen
  • AC 11228 Gravsjö - Knaften
  • AC 10899 Stenkulla

De enskilda vägarna är ett viktigt komplement till de allmänna vägarna för framkomlighet och tillgänglighet i hela landet. När vägarna har nedsatt bärighet anges det med vägmärken om begränsat axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller begränsad bruttovikt.

Uppdaterad den 28 mars 2022

Kontakt


Vid frågor och felanmälan


Felanmälan efter kontorstid

SOSAB

telefon 0950-101 17