Till huvudinnehåll

Nedsatt bärighet på några av de enskilda vägar

På grund av vårförfallet är bärigheten nedsatt på några av de enskilda vägarna.

Bärigheten är nedsatt till 7 ton och gäller vägarna:

  • AC 11589 Tuggensele - Otternäs (väg E12 - väg 598)
  • AC 11255 Dugers
  • AC 11588 Södervik
  • AC 11814 Arvsele 
  • AC 11063 Orrkulla Knäppingen
  • AC 11228 Gravsjö - Knaften
  • AC 10899 Stenkulla

De enskilda vägarna är ett viktigt komplement till de allmänna vägarna för framkomlighet och tillgänglighet i hela landet. När vägarna har nedsatt bärighet anges det med vägmärken om begränsat axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller begränsad bruttovikt.

Uppdaterad den 28 mars 2022