Till huvudinnehåll

Du är väl med och fyller i enkäten!

Lycksele kommun deltar i en förstudie ”Äldre till maten” tillsammans med några andra kommuner i Sverige där vi vill ta del av dina erfarenheter rörande sociala aktiviteter och resor för äldre.

Kanske är du själv äldre eller du har en anhörig som är det, om inte annat så blir du själv äldre en dag och kan ha synpunkter på hur du vill att det ska fungera för dig. Dina svar är viktiga då de kommer ligga till grund för nya lösningar kring resor som är viktiga ur social synpunkt. Det ska gå att leva väl i hela landet och hela livet där ensamhet inte bör förekomma.

Den här enkäten är en del av en förstudie finansierad av Vinnova, där vi studerar nuläget, utmaningar och potentialen för att skapa nya lösningar.

Tack för att du vill ta dig tid för att komma med dina erfarenheter och ditt perspektiv!

Du hittar enkäten här:
https://forms.gle/qDYGFfBF1btbgJHv6
Svara senast 30 november.

Dina synpunkter är viktiga
Dina synpunkter bidrar därmed till att utveckla din kommun så att fler kan få det bättre, tillsammans. Vill du hellre svara på enkäten på telefon, sms:a eller maila Pia Kristiansson från Region Västerbotten och förstudieprojektet på pia.kristiansson@regionvasterbotten.se  eller 070-6007302 så ringer hon upp dig.

Verksamhetschef stöd vård och omsorg i Lycksele kommun, telefon 0950-16475, e-post pernilla.ahlstrom@lycksele.se

Uppdaterad den 11 november 2022