Till huvudinnehåll

Bemötande och tillgänglighet viktigt

Bild på yngre man som hjälper äldre kvinna med rullator

En enkät som skickades ut av projektet God och nära vård i södra Lappland visar att en av de aspekter som invånare oroar sig mest för är tillgänglighet och avstånd till vård. Resultatet visar även att övervägande del är positiva till olika digitala lösningar, men långt ifrån alla.

God och nära vård i södra Lappland är ett projekt som arbetar för en långsiktig omställning inom vård och omsorg. Syftet är att vården ska i större utsträckning utgå från individen och arbeta förebyggande. I höstas skickades en enkät ut till invånarna i södra Lapplands kommuner för att ta reda på vad de tycker är viktigt inom vården, vad som skapar oro och hur de ser på digitala lösningar. Kommunerna som ingår i södra Lappland är Lycksele, Åsele, Dorotea, Storuman, Sorsele, Vilhelmina och Malå.

Många är positiva till digitala lösningar
Hur positiva invånarna är till digitala lösningar i vården varierar mellan olika kommuner. I Storuman är 45 procent mycket positiva till att träffa en läkare via video istället för att exempelvis åka till Lycksele för mötet medan 16 procent är negativa till det. I Dorotea är endast 17 procent mycket positiva till möjligheten.

—  Det är svårt att peka på något enskilt som gör att just resultat kring digitala möten skiljer sig åt, eftersom vi hade skillnader i antal svarande men även lite olika kanaler för spridning av enkäterna, säger Katarzyna Wikström, projektledare för God och nära vård.  

Katarzyna Wikström påpekar att även om digitala möten kan vara ett alternativ så ska individens behov och preferens för besöket vara det som avgör. Vi är alla olika och för vissa är tidsbesparingen som ett digitalt besök möjliggör viktig, för andra är det fysiska mötet prioriterat.     

— Det är delvis det God och nära vård handlar om, att ställa om vården och anpassa den utefter varje invånares behov. Vården måste vara tillgängliga för alla, oavsett om man är bekväm med digitala lösningar eller inte.

Just nu pågår flertalet pilotprojekt inom digitalisering för att se vad som fungerar och vad som möter invånarnas behov.

Avstånd och tillgänglighet - en orosfaktor
Någonting som bekymrar en stor del av de som besvarat enkäten är avstånden till vården, tillgängligheten och oron för personalbrist. Digitaliseringen kan vara ett sätt att möta denna oro, men det är också viktigt att arbeta med den lokala kompetensförsörjningen.  

En annan sak som är viktig för invånare när de är i kontakt med vården är att de blir tagna på allvar och behandlade med respekt. Det är även någonting som flera är oroliga över, att inte bli tagna på allvar och att få ett dåligt bemötande.
— Det är självklart viktigt att patienterna upplever att de blir tagna på allvar och känner att de vågar och vill söka vård, säger Peter Berggren, närsjukvårdschef i södra Lappland.

— Vi får titta mer på det och diskutera hur vi ska jobba med just den frågan.

Kommunerna skiljer sig åt
Vad som är viktigast inom vård och omsorg, vad som oroar mest och hur invånare ställer sig till den digitala utvecklingen inom vården och omsorgen skiljer sig åt mellan de olika kommunerna. Exempelvis är tandvården ett stort orosmoment i Sorsele kommun hos de som besvarat enkäten där, men inte i övriga kommuner.

I dagsläget finns ingen fast tandläkare i Sorsele. För att klara uppdraget att ge tandvård till barn och äldre patienter med särskilda behov finns just nu en inlånad tandläkare från Tärnaby.
— Vi jobbar ständigt med rekryteringsfrågan i Sorsele. Vi tror, hoppas och strävar efter att lösa tandläkarbemanningen så bra som möjligt, säger Anna Hultman, Verksamhetschef Folktandvården Nord.

Just nu satsar tandvården i Sorsele på en rejäl ombyggnation och under hösten 2021 flyttar de in i nya fina lokaler att arbeta i.
—  Arbetet med God och Nära vård kommer att underlättas när tandvårds- och sjukvårdens medarbetare finns under samma tak och det kommer att underlätta otroligt mycket i vår strävan att kunna behandla våra patienter på orten, säger Anna Hultman.

Lösningar ska vara lokalt anpassade
Katarzyna Wikström poängterar att det är viktigt att lösningar och utveckling anpassas efter varje kommuns, och även varje individs, behov.
— När vi sammanställt alla resultat kommer vi se över vilka behov som finns i vilka kommuner och arbeta vidare därifrån. Vi är väldigt tacksamma att så många tog sig tid att besvara enkäten och vi kommer även kontakta de personer som uppgett att de vill lämna ytterligare synpunkter, säger Katarzyna Wikström.

Uppdaterad den 11 mars 2021