Till huvudinnehåll

Sommarförskola och sommarfritids

Bild Norrängsskolan

Med anledning av coronaviruset och den situation vi står inför vill kommunen göra ett förtydligande gällande sommarens förskole- och fritidsverksamhet. I nuläget planeras det för att sommarförskola och sommarfritids ska kunna bedrivas som vanligt. Samtidigt har det sedan i mars planerats och förberetts för att situationen kan komma att förändras.

Handlingsplaner för detta finns upprättade och kan komma att användas om det bedöms nödvändigt.

Det innebär till exempel att:
- Organisationen gällande vilka förskolor och fritidshem som är öppna under sommaren kan komma att förändras.

- Det finns en beredskap för att kunna ta emot fler barn än vanligt i sommarverksamheterna på grund av att vårdnadshavare med samhällsviktiga yrken kan komma att behöva avbryta/ställa in sina semestrar av det skälet. Allt för att kunna erbjuda barnomsorg i den omfattning som situationen kräver under sommaren.

Fortsätt följa rekommendationer
I nuläget uppmanas vårdnadshavare att följa tidigare utskickad information om sommarverksamheten. Vid ett förändrat läge kommer det att uppdateras.

Elever och barn som är friska och symtomfria kan även fortsättningsvis gå till skola, fritidshem och förskola.

 

Uppdaterad den 2 juni 2020