Till huvudinnehåll

Snabbreferat från kommunfullmäktige

Bild på kommunfullmäktiges sammanträde med ledamöterna framför

Under kommunfullmäktiges sammanträde på måndagen togs beslut om konkurrensutsättning av gatu- och parkenheten och Bockslidens ägande.

Kommunfullmäktige beslutade under måndagen om konkurrensutsättning av delar av Gatu- och parkenheten. Beslutet innebär att 19 procent konkurrensutsätts, vilket berör 4,5 årsarbeten. 40 procent kvarstår i egen regi som motsvarar nio årsarbeten. 41 procent utförs redan av entreprenörer via ramavtal.

De verksamhetsområden som föreslås konkurrensutsättas är:

  • Delar av park- och grönyteskötsel, samt skogsskötsel.
  • Delar av vinterväghållning och barmarksunderhåll på gator, vägar och GC-vägar.
  • Verkstadstjänster

Övertar ägandet av Bocksliden
Lycksele kommun övertar ägandet av Bockslidens skidanläggning från Friluftsfrämjandet för en krona. Verksamhetschef för samhällsbyggnad ges i uppdrag att till säsongstarten 2020/2021 införa en driftslösning för anläggningen.

 – Vi vill säkerställa driften av anläggningen. Det är viktigt att Bocksliden fortsätter att utvecklas. Vi behöver i förlängningen en entreprenör som vill utveckla området, säger kommunstyrelsens ordförande, Roland Sjögren (KD).

Kommunen och Friluftsfrämjandet har sedan november 2011 haft ett avtal om ägande och drift av Bockslidens skidanläggning. Kommunen har tillsammans med Friluftsfrämjandet och Lycksele IF Alpina skött driften av anläggningen. Kommunen har under åren 2011 till 2018 investerat cirka åtta miljoner kronor i utveckling av anläggningen, bland annat konstsnösystem, markåtgärder, barnområde med åkband, belysning och pistmaskin.

Kostnämnden avvecklas
Kommunfullmäktige har beslutat att den gemensamma Kostnämnden avvecklas vid årsskiftet. Därmed upphör även de förtroendevaldas uppdrag. Ansvar för verksamheten övergår till kommunstyrelsen. Lycksele kostenhet har under flera års tid redovisat ett underskott som belastat kommun och region.

 

 


 

 

 

 

 

Uppdaterad den 20 oktober 2020