Till huvudinnehåll

Kommunfullmäktige är inställt

Kommunfullmäktiges sammanträde idag den 22 juni är inställt med anledning av att beslutsförheten inte kan uppnås på grund av sjukdom. Nytt datum för kommunfullmäktige blir den 31 augusti.

Några av frågorna som skulle behandlats var införande av valfrihetssytem Lov och konkurrensutsättning av delar av Gatu- och parkverksamheten.

De politiska partierna i kommunfullmäktige har en överenskommelse under coronapandemin som innebär ett kraftigt reducerat kommunfullmäktige med 16 ledamöter i stället för 31.

31 augusti nytt kommunfullmäktige
Nytt datum för kommunfullmäktige blir den 31 augusti klockan 13.00. Dagordningen är den samma som nu inställda kommunfullmäktige. Digitalt deltagande kommer att vara möjligt vid detta sammanträde.

För att kunna möjliggöra ett digitalt kommunfullmäktige den 31 augusti kommer det att vara ett extrainsatt sammanträde den 10 augusti klockan 17.00-17.30 för revidering av arbetsordning för att möjliggöra digital medverkan i fullmäktiges kommande sammanträden.

Uppdaterad den 22 juni 2020