Till huvudinnehåll

Ökad medvetenhet kring barns integritet

Bild på Josefine Paulsen och HannaThermaenius från Rädda barnen.

Personalen inom förskola, grundskola och fritids deltog under förra veckan i en utbildning med fokus på hur vuxna, i skolans värld, kan arbeta med frågor som rör kroppen, integritet och övergrepp.

Personalen fick en introduktion till ett nytt mateial som Rädda Barnen tagit fram för förskolan och grundskolan som heter " Stopp!Min Kropp!
Att prata med barn om kroppen och kroppens privata områden kan ibland kännas svårt och utmanande. Därför fick personalen råd och tips som kan vara användbara i vardagen.
- Målet med dagen var att hitta sätt att prata om kroppen och gränser med barn och ungdomar. En viktig och betydelsefull dag, säger  Sofia Gideonsson, elevhälsochef i Lycksele.

Förmedla kroppens värde
Föreläsare var Josefine Paulsen och Hanna Thermaenius, psykologer på Rädda Barnen. Stopp! min kropp! går i korthet ut på att förmedla kroppens värde, att vissa delar av kroppen är privata, och rätten att säga nej. Materialet består av fem korta filmer och tillhörande kortlåda med fakta, frågor och aktiviteter om känslor, kroppen och vad man får och inte får göra med andras kroppar.

Uppdaterad den 11 februari 2020