Till huvudinnehåll

Information om systembyte

Myndighetsenheten, bistånd/avgiftshandläggning kommer att byta till ett nytt verksamhetssystem. Planen var att detta skulle ske under december månad men på grund av tekniska problem så senareläggs systembytet till våren 2021.

Vi eftersträvar att ha så snabb handläggning som möjligt men bytet kommer att innebära vissa störningar i vår verksamhet både före, under och en tid framåt.  

Insatsen telefonservice kommer att avgiftsbeläggas med 300 kronor per månad från och med december månad utifrån beslut från kommunfullmäktige. I samband med systembytet kommer Lycksele kommun även att ändra sin debiteringsform.

Maxtaxan som tidigare
Tidigare debitering av hemtjänstinsatser per nivå ändras mot debitering med 280 kronor per timme för utförd tid. Maxtaxan är som tidigare 2125 kronor per månad. För de flesta personer med hemtjänstinsatser innebär detta ingen större förändring av avgiften totalt per månad.

Fakturan kommer även att ändra utseende i samband med detta.

Vi hoppas på överseende
Myndighetsenheten

För ytterligare frågor och information kontakta
Avgiftshandläggare Linda Lundström, 0950-166 79
Enhetschef Biståndsenhet Ketty Lundmark, 076-043 76 58

Uppdaterad den 14 december 2020