Till huvudinnehåll

Beslut gällande fritidsanläggningar

Lycksele kommun öppnar upp inomhusanläggningar för ungdomar födda 2002 och senare.

Regeringen har rekommenderat att regional och kommunal verksamhet som inte är nödvändig, bör hållas stängda till och med 1 april.  Detta innefattar dock inte idrotts- kultur- och fritidsaktiviteter för barn och unga födda 2002 eller senare, varken inomhus eller utomhus.

För att minska risken för smittspridning av covid -19 gäller följande:

  • Simhallen, bowlinghallen, ishallen och övriga kommunala fritidsanläggningar inomhus är stängda för allmänheten.
  • Föreningarnas idrottsträningar, kultur- och fritidsaktiviteter för barn och ungdomar födda 2002 och senare är dock tillåtna om det kan ske i enlighet med Folkhälsomyndighetens allmänna råd och föreskrifter inom ramen för pandemilagen.
  • Musikskolan bedriver endast fjärrundervisning av elever.
  • Biblioteket är öppet men med begränsad service och begränsningar i antal besökare. Bokbussens turer är inställda.

Åtgärderna gäller till och med den första april men kan komma att förlängas beroende på smittläget.

 

Uppdaterad den 19 mars 2021