Till huvudinnehåll

Avveckling av kostnämnd

Den 19 oktober beslutade kommunfullmäktige att avveckla den gemensamma kostnämnden mellan kommun och region. Det beslutades också att omfördela måltidsproduktionen, det vill säga att flytta över produktion av mat från lasarettsköket till Tannbergsskolans produktionskök från och med årsskiftet.

Region och kommun har tillsammans arbetat fram ett förslag där kommunen tillhandahåller en övergångslösning under den tid som krävs för att anpassa verksamhet och organisation till kommande beslut i kring kostförsörjning på Lycksele lasarett.

Förändringar i Lycksele kommuns måltidsservice
Detta innebär att från och med 4 januari 2021 kommer maten till SVO och Regionen (lasarett + Lycksbaren) att tillagas på Tannbergsskolans produktionskök. Maten levereras varm, precis som idag, veckans alla dagar. Skillnaden är att maten körs ut från Tannbergsskolans kök istället för från lasarettsköket.

2100 skolmåltider
Cirka 2 700 portioner mat kommer att produceras, varav skolmåltider står för drygt 2100 portioner. Från och med 11 januari kommer Forsdalaköket att övergå till produktionskök. Drygt 400 portioner luncher kommer att tillagas till Forsdalaskolans elever och personal. Även barnen på Filuren kommer att få sin mat från Forsdalaköket. Tre kockar och ett restaurangbiträde kommer att vara på plats.

Uppdaterad den 30 december 2020