Till huvudinnehåll

Det goda värdskapet i Lycksele

Värdskapstränare på scen på Tannbergsskolan.

Lycksele vill satsa mer på värdskapet och på så sätt stärka den lokala attraktionskraften. Den femte och sjätte december anordnades ett inspirationsevent om värdskap för medarbetare och politiker. Inspiratör och värd var Kicki Grunditz Kindvall från Värdskapet Sverige. 

I Lycksele kommun är man övertygad om att ett välkomnande förhållningssätt och gemensamma värderingar, stärker kommunen och dess attraktionskraft.  För att utvecklas på det sättet har kommunen, tillsammans med Värdskapet Sverige AB påbörjat ett värdskapsprogram.

 - Värdskap är konsten att få människor att känna sig välkomna. Det handlar om en relation, att möta varandra med respekt, värdighet och omtanke. Det kan vara ett leende, en klapp på axeln, en fråga eller rätt information, säger Kicki Grunditz Kindvall. 

Ledarskapets betydelse
I april hölls den första av sex delar i ledarprogrammet för chefer och ledare i Lycksele kommun. Fokus låg på kunskap om ledarskapets betydelse för ett gott värdskap och inspiration för att utveckla det egna och verksamhetens värdskap, baserat på värdskapsfilosofin. I augusti genomfördes en första utbildning av värdskapstränare. Att utbilda värdskapstränare är ett sätt för kommunen att bygga upp en egen värdskapskompetens.

Tre övergripande värdeord
Inom ramen för arbetet har även en värdskapskod för Lycksele kommun tagits fram. Värdskapskoden ska leda och inspirera medarbetare och kommunmedborgare till att vara goda värdar och stärka kulturen och lyfta Lycksele till att vara en attraktiv kommun. Koden bygger på tre övergripande värdeord, medkänsla, tillsammans och drivkraft.

Kommunchef Ingela Gotthardsson inledde inspirationseventet med att hylla arbetet och dess betydelse för Lycksele.

- Vi har redan ett bra värdskap i Lycksele som kan bli ännu bättre. Det här är ett förhållningssätt som vi alla ska jobba efter. Att alla är lika mycket värda och att vi visar förståelse för varandra och allas olikheter, säger hon.

Värdskapsprogrammet bygger på fyra delar;
1. Skapa samsyn kring en värdskapskod och strategi för att bygga en kultur som gör Lycksele till en attraktiv kommun att bo, leva och verka i.

2. Utbilda och ge ledare mod och verktyg att ansvara för och driva ett utvecklingsarbete med värdskap som förhållningssätt.

3. Utbilda interna resurser, värdskapstränare och mentorer, som inspirerar, motiverar och ger stöd till chefer, verksamheter och interna projekt.

4. Öka medvetenheten inom organisationen kring var och ens ansvar för bemötandekulturen och Lycksele kommuns attraktionsvärde.

Uppdaterad den 12 december 2019