Till huvudinnehåll

Ingångna elavtal ska hållas

Konsumentverket har fått frågan om företagen får bryta elavtal med fast pris, med hänvisning till force majeure. Force majeure handlar om att en part, till exempel ett företag, är förhindrad att leverera eller prestera enligt ett avtal på grund av att något oväntat inträffat som parten inte kan styra över.

Myndighetens bedömning i dagsläget är att det inte är möjligt att hänvisa till force majeure så länge det går att leverera el.

–Generellt gäller att ingångna avtal ska hållas. Konsumenterna ska kunna lita på att de avtal som de har ingått gäller, säger Gabriella Fenger Krog, enhetschef på Konsumentverkets rättsenhet.

Uppdaterad den 12 september 2022