Till huvudinnehåll

Svinnmätning i Lyckseles förskolor och skolor

Bild på barnen Elsa och Elof

Att minimera andelen mat som slängs i onödan är viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv, både när det gäller miljö och ekonomi. För att kunna följa upp och analysera orsakerna till matsvinn i de offentliga köken inom Lycksele kostenhet har tallrikssvinnet mätts under en skolvecka, med start hösten 2019 och uppföljning hösten 2020.

I Sverige serveras varje dag cirka tre miljoner måltider i vård, skola och omsorg. Den mat vi äter, och den vi slänger, står för omkring 25 procent av medelsvenskens klimatpåverkan. Globalt sett står matsvinnet för cirka åtta procent av världens utsläpp av växthusgaser.

Nio lyckades nå målen
Att minimera andelen mat som slängs i onödan är därför viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv, både när det gäller miljö och ekonomi. För att kunna följa upp och analysera orsakerna till matsvinn i de offentliga köken inom Lycksele kostenhet har tallrikssvinnet mätts under en skolvecka, med start hösten 2019 och uppföljning hösten 2020. Målet inför 2020 var att minska svinnet med tio procent. För de förskolor och skolor som lyckades nå det målet bjöd kostenheten på glass. Av de 18 förskolor/skolor som deltog i svinnmätningen var det nio som lyckades nå målet.

Mat som kastas
Tallrikssvinn är den mat som kastas när personen har ätit färdigt sin måltid. I mätningen räknas inte bröd, smör och dryck. 2019 var medianvärdet av tallrikssvinnet i Lycksele 16,5 gram per ätande och 2020 var medianvärdet 19 gram per ätande. För förskolor och skolor i Sveriges kommuner beräknas medianvärdet till 21 gram per ätande.

Fortsätta att tänka på detta
Eleverna Elsa och Alfons som går i årskurs 4 på Furuviksskolan har blivit utvalda till att vara med i referensgruppen. De berättar att klasserna på skolan tyckte det var bra att ha matsvinnsveckan för att få veta hur mycket mat de slänger.
- Vi blev påminda att inte ta för oss mer än vi äter upp. Mellanstadiet tycker det är viktigt att inte slänga mat för att alla i världen har sorgligt nog inte alltid nog med mat för att mätta alla magar. Att fortsätta att tänka på detta är bra både för miljön och för att respektera hur människor i världen har det, berättar Elsa och Alfons.  

 

 

 

Uppdaterad den 24 november 2020