Till huvudinnehåll

Föreslår att inte gå vidare med kommunalförbund

Utbildningsnämndens arbetsutskott har lämnat förslag till beslut att i dagsläget inte gå vidare med ett kommunalförbund inom gymnasieskolan.

Beslutet grundar sig på att den breda sammanslutningen inom R 10:s kommuner saknas. Grundförutsättningarna är inte samma som när arbetet initierades. Lycksele vill fortsättningsvis ha ett öppet och nära samarbete med omkringliggande kommuner.
- När grundförutsättningen försvann så känner vi att vi vill avvakta. Vi kommer att fortsätta med det goda samarbetet men vi vill nu påbörja utvecklingen av Tannbergsskolan för att möta ungdomarnas framtida utbildningsönskemål, samt se över branschernas behov, säger Betty-Ann Nilsson, ordförande för Utbildningsnämnden. 

Uppdaterad den 5 februari 2021