Till huvudinnehåll

Lägesrapport Lycksele kommun

Stadshuset Lycksele kommun

På kommunnivå är 1113 personer smittade av covid-19 i Lycksele sedan pandemins början, varav 310 är nya under vecka 7. Det är utifrån Folkhälsomyndighetens antal redovisade fall per kommun fram till och med 21 februari. Det innebär att Lycksele även vecka 7 har den största smittspridning i landet, med 253 smittade/10 000 innevånare. Sorsele, Åsele och Skellefteå är också kommuner med ett mycket högt antal sjukdomsfall förra veckan.


Var rädd om dig och skydda andra

Vi vet att den brittiska virusmutationen finns i Västerbotten och hos oss i Lycksele kommun. Därför vill vi på nytt uppmana dig att vara rädd om dig och skydda andra. De rekommendationer som Region Västerbotten ger ska vi sträva efter att följa så noggrant som möjligt. Då kommer vi tillsammans att stoppa spridningen av smittan.

Kommunen följer noggrant utvecklingen av smittläget
Inom kommunens verksamhet gör vi hela tiden anpassningar och förändrar vårt sätt att arbeta. Kommunen följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer, samråder kontinuerligt med Smittskyddsenheten och Vårdhygien för att fatta underbyggda och kloka beslut. Vi följer noggrant utvecklingen av smittläget och har exempelvis krisstabsmöten flera gånger i veckan där flertalet av kommunens verksamheter deltar. Det gör att nya beslut kan komma snabbt. Resultatet av vårt förebyggande arbete visar att vi är på rätt väg men situationen är oerhört skör och kräver att alla människor i Lycksele hjälps åt.


Provtagning av personal
Lycksele kommun startar i morgon, fredag att screena personal inom skolan. På samma sätt som redan görs på personal inom LSS, hemtjänst och särskilt boende för äldre. Provtagningen kommer att upprepas två gånger i veckan under de kommande veckorna. Med screening menas provtagning av symtomfria personer för att minska risken att covid-19 introduceras i en grupp.

Stöd, vård och omsorg
24 februari var det tre personer smittade av covid-19 inom kommunens LSS och särskilt boende. De är konstaterat smittade förra veckan eller denna vecka. Vaccinering pågår och det gör att färre blir drabbade. Personer med hemsjukvård har samtliga efter denna vecka fått dos 1 och även några fått dos 2. Inom ett par veckor har alla personer som är inskrivna i hemsjukvården fått dos två. Nästan all personal inom särskilt boende samt inom hemtjänst har efter denna vecka fått två doser vaccin. Personer inom hemtjänst kommer att bli uppringda av sin hälsocentral eller får brev hemskickat angående vaccinering.

Inrapporterat smittande inom förskola, grund- och gymnasieskola vecka 6 och vecka 7
På utbildningscentrum/Tannbergsskolan inrapporterades vecka 6, tjugoåtta elever och sju personal, vecka 7 visade på minskning av bekräftade fall både av elever och personal, till nio elever och sex personal.
Finnbacksskolan vecka 6: Tjugo elever och två personal, vecka 7: Nitton elever och en personal.
Forsdalaskolan vecka 6: Tolv elever och fem personal, vecka 7: Sju elever och tre personal.
Södermalmsskolan vecka 6: Fem elever och tre personal, vecka 7: Sju elever och två personal.
Daggkåpan vecka 6: Sex personal, En elev, vecka 7: Två elever, två personal.
Norrängsskolan vecka 6: Sju elever och fyra personal, vecka 7: Sex elever.
Johan Skyttes förskola vecka 6: En elev, sex personal, vecka 8: En personal.
På övriga enheter är sjukfrånvaron mindre.
Värt att notera är att många av de smittade inte har vistast på skolan när de blivit smittade.

De allra flesta personal och elever som blivit smittade i januari eller början på februari har tillfrisknat och återkommit till skola och arbetsplats.

Ny rekommendation från skolan.
Om vårdnadshavare har symptom på covid -19 och inväntar testsvar är rekommendationen att såväl barn i förskola och elever i grundskola utan symptom stannar hemma. Detta utifrån smittspridningsläget i Lycksele.

Rekommendationen gäller från 2021-02-23 och tills annat meddelas.

Fjärrundervisning
Fjärrundervisning på högstadiet och gymnasiet kommer att ske både vecka 9 och vecka 11, det planeras att successivt återföra elever till fysiska närvaro i skolan under vecka 12. Men endast om smittläget medger det, beslut kommer att tas under vecka 11. Är det möjligt kommer avgångsklasserna, årskurs nio på högstadiet och åk 3 på gymnasiet att prioriteras.


Tillsammans hjälps vi åt att bromsa smittspridningen!

Uppdaterad den 26 februari 2021