Till huvudinnehåll

Dynamiskt inköpssystem (DIS)

Bild på köttsoppa med grönsaker

Ett DIS, eller dynamiskt inköpssystem, är en elektronisk metod för upphandling.

DIS:et fungerar som en ramavtalsupphandling där leverantörer/producenter registrerar sig och efter godkännande ges möjlighet att lämna anbud på efterfrågade produkter som publiceras av upphandlande myndigheter.

Fördelar med DIS:

 • Ett öppet system till skillnad mot ramavtal.
 • Leverantörer kan ansluta sig löpande under hela DIS:ets giltighetstid, ofta på ett enkelt sätt utan tidspress.
 • Låg tröskel (kvalificeringskrav).
 • Ett DIS kan marknadsföras inför och efter inrättande för att få in nya lämpliga leverantörer och nå ökad konkurrens.
 • En icke kvalificerad leverantör kan söka på nytt.
 • Finns inte några förbindelser att svara på anbudsförfrågningar. Förbindelsen träder i kraft i samband med tecknande av leveransavtal.
 • Ökade möjligheter för små företag att delta i upphandlingar.
 • Leverantörer kan ge löpande erbjudanden under hela perioden som DIS:et är aktivt, vilket möjliggör en ständig konkurrens på marknaden och därmed bättre priser och kvalitet på inköp.

Lycksele kommuns kommande DIS kommer att vara indelat i fem olika kategorier.

Kategorier i Lycksele kommun:

 • Animaliska produkter
 • Grönsaker
 • Ägg
 • Dagsfärskt bröd/bakverk och konfektyr
 • Sylt, marmelad, oberedda bär

Uppdaterad den 19 april 2023