Till huvudinnehåll

Uppdatering om smittläget vecka 50

Vi ser ett fortsatt läge med minskad smittspridningstakt inom kommunen. Men det är fortfarande väldigt viktigt att ta ansvar och fortsätta följa rekommendationer och allmänna råd. Situationen kan förändras snabbt.

Från förra veckan har vi fyra nya bekräftat smittade av covid-19 inom Lycksele kommuns egna verksamheter. Det gäller två elever och två personal.

Läget inom äldreboenden
Maskrosen har sedan tidigare fem konstaterat smittade brukare. Tre av dessa har friskförklarats och ingen fler av de boende eller personal har testats positiv. I övrigt har vi i nuläget inga brukare som är konstaterat smittade inom kommunens äldreboenden, fortsatt provtagning görs enligt rutin löpande.

Läget inom skolan
Den senaste veckan har vi två elever som har konstaterats smittad med covid-19. Skolledningen har kontinuerlig kontakt med smittskyddsenheten och smittskyddsläkare när det gäller frågor rörande covidsmitta inom för- och grundskola.

Personalsituationen är något bättre än tidigare i både skola och förskola men fortfarande kan det uppstå pressade personalsituationer i förskolan/skola som kräver extraordinära åtgärder. Om en sådan situation uppstår meddelas vårdnadshavare.

Luciafirandet inom skolan
Luciafirandet är i antågande men kommer att firas på annorlunda sätt i år. Förskolor och skolor organiserar själva sitt luciafirande vilket kommer att ske med olika kreativa lösningar. Respektive förskola/skola meddelar när och hur luciafirandet sker. Gemensamt för alla är att inga vårdnadshavare kommer att ges möjlighet att delta fysiskt.

Klämdagar kring jul och nyår
Naturligtvis kommer förskolor och fritidshem att var öppna under klämdagarna kring jul och nyårshelgen även om det precis som vanligt sker i begränsad omfattning. Bemanning och öppethållande sker utifrån de behov som vårdnadshavare lämnat in till förskola/fritidshem.

Uppdaterad den 11 december 2020