Till huvudinnehåll

Uppdaterad information om Skogsgläntan

Sedan vecka 46 har kommunen två brukare som konstaterats smittade med covid-19 på äldreboendet Skogsgläntan. Vi måste tyvärr meddela att en av personerna i helgen har avlidit i sviterna i covid-19. Våra tankar går till de anhöriga.

Det finns i dagsläget inget som tyder på att smittan spridits till andra boenden. Provtagning har gjorts på andra boenden som i dagsläget inte påvisat smitta. Det tillfälliga besöksförbudet på Skogsgläntan kvarstår tillsvidare.

Medarbetare och besökare
Alla medarbetare inom särskilt boende både inom äldreomsorg och LSS, samt hemtjänstens personal använder munskydd enligt råd från Region Västerbotten. Besökare ska ha munskydd på sig vid besök och till personer som vårdas som är konstaterade med covid-19 används skyddsutrustning.

Uppdaterad den 23 november 2020