Till huvudinnehåll

Uppdatering om läget vecka 11

Smittspridningen går ner. Ett stort tack till alla er som gjort vad ni kunnat för att minska smittspridningen. Men det är inte läge att slappna av ännu - vi måste fortsätta att kämpa tillsammans.

Det är nu snart ett år sedan det första covid-19 fallet konstaterades i vår kommun. Ett år senare har totalt 1472 smittats, varav 50 under vecka 10. Det är utifrån Region Västerbottens samt Folkhälsomyndighetens antal redovisade fall per kommun fram till förra veckan.

När det gäller kommunens egna verksamheter så har vi under vecka 11 sex personer smittade, en personal, tre elever och två brukare.

Sedan pandemins början har vi 39 brukare som har konstaterats smittade med covid-19. Totalt är det nio som lämnat oss i sviterna av denna hemska sjukdom. Våra tankar går till deras anhöriga.

Vaccineringen i Lycksele
Det går framåt med vaccineringen mot covid-19 i Lycksele. På våra särskilda boenden är vaccineringen för äldre är helt klar. Hemsjukvården beräknas att vara klar vecka 13. Brukare inom våra LSS-boenden har fått sin första dos.

Personal för särskilt boende är helt klar och även personalen inom hemtjänsten. Personal inom LSS och personlig assistens har fått en dos. De omfattas av Astra Zenecas vaccin. Folkhälsomyndigheten har beslutat om ett uppehåll i användningen av AstraZenecas vaccin mot covid-19 tills den Europeiska läkemedelsmyndighetens utredning om misstänkta biverkningar är klar.

Skärpta rekommendationer i Västerbotten
De skärpta rekommendationerna i Västerbotten förlängs till den 18 april.

Umgås med få människor.

Undvik platser som kollektivtrafik, köpcentrum och butiker om det är risk för trängsel.

Res inte, varken inom eller utanför länet. Undvik alla onödiga resor. Om du måste resa är det viktigt att du gör det på ett säkert sätt genom att du begränsar nya kontakter så mycket som möjligt.

Håll avstånd. Både inomhus och utomhus.

Arbeta hemifrån om det går.

Tvätta händerna ofta.

Använd munskydd i kollektivtrafiken och när du inte kan hålla avstånd.

Stanna hemma när du är sjuk och testa dig om du har symtom. Det gäller även om du är vaccinerad mot covid-19.

Måste jag följa rekommendationer?
Du är enligt skyddsplikten i smittskyddslagen skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19, som är en samhällsfarlig sjukdom. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och att smitta andra. Visa särskild hänsyn till de som riskerar att bli allvarligt sjuka av covid-19.

Uppdaterad den 18 mars 2021