Till huvudinnehåll

Ny entreprenör för sotningsverksamheten

Bild på kamin med eld

Nu är det klart med ny entreprenör för sotningsverksamheten i Lycksele kommun. SN Sotning AB, Stellan och Jenny Näslund är ny entreprenör i Lycksele kommun. SN Sotning AB har lång erfarenhet av att bedriva sotningsverksamhet. 

SN Sotning utför även OVK besiktningar, energideklarationer samt ventilationsrengöring. Sotningsverksamheten i Lycksele kommun är uppdelad i två separata uppdrag: sotning/rengöring och brandskyddskontroll.

En tredjedel av alla bränder i villa, par-, rad- och fritidshus i Sverige är eldstadsrelaterade. Sotning av förbränningsanordning/rökkanal samt rengöring av imkanaler är därför en viktig del i att förebygga bränder. Alla förbränningsanordningar och imkanaler i storkök ska sotas/rengöras regelbundet. Brandskyddskontrollen är en kontroll med syfte att upptäcka fel och brister i anläggningen för att undvika skador till följd av brand. Kontrollen innebär att en prövning av en anläggnings funktion och egenskaper ur brandskyddssynpunkt i huvudsak överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk.

Kommunens ansvar
Enligt lag har kommunen ansvar att se till att sotning/rengöring och brandskyddskontroll utförs. Att det utförs enligt gällande lag och frist sker via avtal med extern sotningsentreprenör.

Men enligt lag är det alltid fastighetsägaren som har ansvaret för skydd av liv och egendom i och med att det har installerats en eldstad eller en imkanal för storkök. Detta gäller samtliga typer av eldstäder samt imkanaler för storkök i en fastighet. Ytterst sett är det därför ditt ansvar att sotning/rengöring utförs inom frist, samt liksom att anläggningen brandskyddskontrolleras.

Brandskyddskontroll och sotning/rengöring
Upplever du som fastighetsägare att det gått lång tid sedan brandskyddskontroll och sotning/rengöring utförts på er anläggning eller har du frågor om brandskyddskontroll, sotning/rengöring och brandskydd, kontakta vår entreprenör.

Kom även ihåg att anmäla sådana förändringar som kan föranleda ändring av sotning- eller kontrollfrist för en anläggning. Anmälan görs direkt till kommunens entreprenör.

Kontaktuppgifter till SN Sotning:
SN Sotning AB
Tjärngatan 10
912 32 Vilhelmina
Telefon 0940-100 14, mejl snsotningab@vilhelmina.ac

Uppdaterad den 5 mars 2021