Till huvudinnehåll

Smittspridningen ökar i kommunen

Ritad vild coronavirus

Smittspridningen av covid-19 har ökat markant den senaste veckan. Den senaste statistiken från vecka 1 visar på 48 nya smittade i Lycksele kommun fram till fredagen den 7 januari.   

Smittspridningen i landet ökar kraftigt och läget inom hälso- och sjukvården är mycket ansträngt. Allvarlig sjukdom har ökat kraftigt bland ovaccinerade. Även vaccinerade har på grund av omikron nu ett sämre skydd mot infektion, även om skyddet mot allvarlig sjukdom kvarstår som mycket gott. 

Skydda dig själv och andra
Som vanligt är det väldigt viktigt att vi alla bidrar till att minska risken för att smittan sprids. Skydda dig själv och andra. Håll avstånd, tvätta händerna, testa dig vid misstanke om smitta och stanna hemma vid symtom. I Västerbotten är det även möjligt att boka vaccindos 3 för alla över 18 år. För att minska belastningen på hälso- och sjukvården införs fler tillfälliga åtgärder bland annat för restauranger, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. 

 • Privata sammankomster. Sänkt tak till 20 personer. Avser uthyrning av lokaler. 
 • Allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och mässor inomhus. Maxtak på 500 personer, även med vaccinationsbevis. 
 • Inresor. Kravet på att utländska medborgare över 12 år ska uppvisa ett max 48 timmar gammalt negativt covidtest vid inresa till Sverige tas bort, men covidpass återinförs som krav för inresa från 18-års ålder. 
 • Vuxna personer. Alla vuxna uppmanas att begränsa antalet nära kontakter inomhus genom att avstå från större middagar och fester.  

Du kan läsa mer på Fler åtgärder införs mot den ökade smittspridningen av covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) 

Arbeta hemifrån  

 • En viktig del i att minska smittspridningen är att den som kan från och med den 23 december bör arbeta hemifrån.  

Folkhälsomyndighetens råd, som ni kan ta del av nedan:  

 • Var uppmärksam på nytillkomna symtom som halsont, snuva, feber, hosta eller sjukdomskänsla.  
 • Stanna hemma om du får dessa eller andra symtom på luftvägsinfektion.  
 • Testa dig för covid-19 om du får symtom. Det gäller både dig som är ovaccinerad och dig som är vaccinerad. Barn som ännu inte börjat förskoleklass och de som haft konstaterad covid-19 senaste halvåret behöver inte testa sig. På 1177.se finns information om hur testningen går till där du bor.  
 • Genom att stanna hemma när du får symtom minskar du spridningen av covid-19 och andra infektioner som influensa och RS-virus.  
 • Även om du får ett negativt testsvar för covid-19 bör du fortsätta stanna hemma från arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter när du får symtom på luftvägsinfektion. Det minskar spridningen av andra infektioner.  
 • Ring telefonnummer 1177 om du behöver hjälp med att bedöma dina symtom eller råd om var du kan söka vård. Det gäller särskilt personer i riskgrupp som kan behöva behandling även för andra sjukdomar än covid-19, som till exempel influensa.  

Uppdaterad den 10 januari 2022