Till huvudinnehåll

Snabbreferat från kommunstyrelsen

Under kommunstyrelsens sammanträde på tisdagen togs bland annat beslut om ett riktat bidrag till ideella föreningar som vill genomföra aktiviteter som medverkar till att bryta ensamhet och isolering hos äldre.

I samband med den pågående översynen av kommunstyrelsens riktlinjer för föreningsbidrag införs ett riktat bidrag till ideella föreningar som vill genomföra aktiviteter som medverkar till att bryta ensamhet och isolering hos äldre. Finansieringen av det riktade bidraget beaktas i budgetprocessen inför 2022. I avvaktan på översynen och beslut om nya riktlinjer för kommunstyrelsens föreningsbidrag föreslås att nuvarande Stimulansbidrag utökas med ett nytt insatsområde - ”Aktiviteter för att bryta ensamhet och isolering hos äldre”.

Ekonomiprognos
Ekonomin för kommunstyrelsen redovisar ekonomiuppföljning per den 28 februari 2021. Kommunstyrelsen har ett överskott på 1260 tkr. Budgeten och utfall är från och med 2021 indelad per månad för att på så vis tydligt visa om det hittills under året finns avvikelser och hur stora de i så fall är. Procentförbrukningen jämför med helårsbudgeten precis som tidigare år.

Resultatenheterna bredband och skolmåltider har båda ett överskott mot budget. Fastighet och Lycksele kost har underskott.

Resultatenheter

 Utfall

Fastighet

211 071

Bredband

-565 816

Skolmåltider

-320 203

Lycksele kost

442 861

Totalt

-232 087

 

 

Uppdaterad den 8 juni 2021