Till huvudinnehåll

Uppdatering om fjärrundervisning i Lycksele

Bild på en hand och datorplatta

Nya beslut har tagits kring fjärrundervisningen på högstadiet och gymnasiet och vad som gäller fram till påsklovet. Årskurs 9 på Finnbacksskolan återgår nästa vecka till platsförlagd undervisning. 

På måndag vecka 12 ska årskurs 9 på Finnbacksskolan återgå till platsförlagd undervisning. Årskurs 7 och 8 fortsätter med fjärrundervisning under vecka 12.

Måndag och tisdag vecka 13 kommer årskurs 7 till platsförlagd undervisning på skolan, medan årskurs 8 har fortsatt fjärrundervisning.

Onsdag och torsdag vecka 13 kommer årskurs 8 till platsförlagd undervisning och årskurs 7 har fjärrundervisning. 

Utbildningscentrum/Tannbergsskolan
Skolan har beslutat att bedriva två tredjedelar av gymnasieskolans och vuxenutbildningens program på fjärr och en tredjedel på plats på skolan från och med vecka 12 och fram till påsklovet. Varje rektorsenhet ansvarar för att prioritera vilka klasser och elevgrupper som ska ha undervisning på plats, utifrån en kartläggning över elevernas måluppfyllelse.

Berörda elever kontaktas
De elever som prioriteras att få ha sin undervisning i skolan är de vars undervisning är svårast att genomföra på ett fullgott sätt på distans utifrån ämnenas karaktär. Berörda elever kommer att kontaktas av rektor/klassmentor.

Elevantalet i varje klassrum bör inte överstiga 15 elever. Gymnasiesärskolan, och LärVux har sin undervisning på plats. Skolan möjliggör covid-tester måndagar och torsdagar för personal som är på plats på skolan veckorna 12 och 13.

 

 

Uppdaterad den 17 mars 2021