Till huvudinnehåll

Lycksele kommun tillhör topp 25

Bild på äldre kvinna som ler mot kameran

Lycksele ligger bland de 25 procent av Sveriges kommuner med högst nöjdhet när det gäller helhetssynen på hemtjänsten i kommunen. 

Socialstyrelsen har årligen sedan 2013 (med undantag av år 2021) genomfört den nationella enkätundersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Det är en totalundersökning som riktar sig till personer 65 år och äldre som bor i ordinärt boende med stöd av hemtjänst eller som bor på särskilt boende för äldre (säbo). Undersökningen är en del av Öppna jämförelser som är ett verktyg för att analysera, följa och utveckla socialtjänstens verksamheter på lokal, regional och nationell nivå. Syftet är att stimulera till verksamhetsutveckling som ska gynna de äldre personerna.

Topp 25 i Sverige
Resultatet när det gäller hemtjänsten i Lycksele är glädjande. Där visar det sig att 92 procent av de som svarade var ganska eller mycket nöjda med helhetssyn på hemtjänsten i, vilket innebär att Lycksele ligger bland de 25 procent av Sveriges kommuner med högst nöjdhet. När det gäller bemötande uppgav 100 procent av de som svarat på enkäten att de oftast eller alltid blev bemötta på ett bra sätt.

Motsvarande siffra för helhetssyn på särskilt boende i Lycksele var 75 procent.

 

Fotograf: Arkivbild

Uppdaterad den 24 augusti 2022