Till huvudinnehåll

Gång- och cykeltunnel öppen

Bild från vägen rak sträcka utan bilar

Anslutningarna till den nya gång- och cykeltunneln på Furuvik är nu framkomlig. 

Till våren kommer tunneln att färdigställas med belysning och asfalt. Anslutning mot Skolvägen kommer att schaktas så den blir mindre brant.

Uppdaterad den 29 december 2021