Till huvudinnehåll

Samhällsviktigt flyg ska säkras

Trafikverket föreslår till regeringen att Lycksele flygplats blir en av 19 beredskapsflygplatser i landet. Det är ett steg i att samhällsviktigt flyg ska säkras i landet.

Det är centralt att samhällsviktiga funktioner som flyg för räddningstjänst eller ambulans- och sjuktransporter fungerar när de behövs. Beredskapsflygplatser är en viktig förutsättning för detta. Därför har regeringen gett Trafikverket i uppdrag att se över nuvarande system med beredskapsflygplatser för att säkerställa att det fungerar optimalt. Trafikverket har fått i uppdrag att analysera geografiska förhållanden, kostnader för att fortsatt upprätthålla ett nät av beredskapsflygplatser för samhällsviktiga luftfartstransporter, systemet med frivilliga överenskommelser mellan staten och flygplatshållare, samt för och nackdelar med befintlig finansieringsmodell.

Samhällsviktigt flyg i hela landet
Nu föreslår Trafikverket till regeringen att Lycksele blir en av 19 beredskapsflygplatser i landet. Det är ett steg i att samhällsviktigt flyg ska säkras i landet.
- Det är glädjande att Lycksele flygplats, i Trafikverkets förslag till regeringen, föreslås att få vara en del av ett system som skulle skapa tillgänglighet till flygplatser för samhällsviktiga transporter, även på tider då flygplatserna normalt inte är öppna. Det bekräftar också att flertalet  myndigheter enligt Trafikverkets utredning ser Lycksele flygplats som en viktig resurs för en större region, säger Roland Sjögren, kommunstyrelsens ordförande i Lycksele.

Målsättningen är att samhällsviktigt flyg ska finnas tillgängligt i hela landet, oavsett tid på dygnet.

Uppdaterad den 17 juni 2020