Till huvudinnehåll

Marknadsanalys gatu- och parkskötsel

Lastbil som sopar gator

Som en del i Lycksele kommuns utredning om konkurrensutsättning av delar av verksamhet inom området gatu och park, görs nu en marknadsanalys. Det innebär en kartläggning över vilket intresse det finns hos leverantörer som har möjlighet att leverera tjänster. 

I oktober 2018, när fullmäktige fastställde Mål- och budget 2019 med plan för 2020-2021, fick kommunstyrelsen/kommunchefen i uppdrag att förbereda konkurrensutsättning av delar av verksamhet inom område teknik.

Konsultföretaget Ecenea har i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag om eventuell konkurrensutsättning av delar inom kommunens gatu- och parkskötsel. Som en del av det uppdraget vill konsulten veta hur den lokala marknaden ser ut och vilket intresse det finns hos leverantörer som har möjlighet att leverera tjänster till kommunen. 

I följande länk finns en enkät som tar ett par minuter att besvara. Sista svarsdag är den 16 oktober 2019.

Länk till enkäten

Uppdaterad den 7 oktober 2019