Till huvudinnehåll

Trafikverket bygger i och runt Lycksele i sommar

Under sommaren kommer Trafikverket att ha flera vägprojekt igång i och nära Lycksele. Det innebär att du som trafikant måste vara extra uppmärksam.

Det som händer är:

  • E12 (Väg 365) Lycksele, beläggningsarbeten genom Lycksele. Utförs nattetid, bland annat för att störa verksamheter och trafikanter så lite som möjligt. Trafikljus och lots vid arbetena. Dagtid ska trafiken gå som vanligt. Planen är, enligt Trafikverket, att vara färdiga med projektet inom de närmaste veckorna.

  • E12, Norrlunda-Betseledammen. Nybyggnation av gång- och cykelväg. Trafikstörning i form av eventuellt avsmalnade körfält, nedsatt hastighet. Totalt är sträckan 2,6 km. Projektet beräknas färdigt 2023. Detaljerad tidplan och mer information hittar du på projektets hemsida: E12, Norrlunda-Betseledammen, gång- och cykelväg - www.trafikverket.se

  • E12, Furuvik, ny planskild passage under E12. Lycksele kommuns projekt, Trafikverket bevakar projektet då E12 berörs. Aktuell information om projektet: Information kring pågående tunnelbygge (lycksele.se)

Trafikverket vill passa på att be om ursäkt för de eventuella störningar som uppstår i samband med byggandet.

Aktuell information om olika vägarbeten hittar du på Trafikverkets trafikinformationskarta: Väg - www.trafikverket.se

 

Uppdaterad den 22 juni 2022