Till huvudinnehåll

Information kring pågående tunnelbygge

bild på väg, vårbild,

Information kring pågående tunnelbygge av väg E12 vid Furuvik. Idag görs omledning av trafiken vid Takläggarvägen/Skolvägen för att gräva av väg E12 för byggande av GC-tunnel.

Anläggandet av en gång och cykeltunnel görs för att säkerställa oskyddade trafikanters säkerhet, främst barn och unga på väg till och från skolan. Men också för att tillgängliggöra Furuviks strand för fler. En GC-tunnel är också en förutsättning för att kunna fortsätta att utveckla Furuviksområdet, både upp- och nedströms bostadsområdet Furuvik strand, i syfte att göra Lycksele till en ännu trevligare och tryggare plats att bo och leva på.

Uppdaterad den 17 maj 2021