Till huvudinnehåll

Uppdatering om läget vecka 15

Vi ser en liten ökning av antalet smittade med 19 nya fall under vecka 15. Nu fortsätter vi att hålla i och hålla ut så att den positiva trenden vi haft den senaste tiden fortsätter.

Vi har sedan pandemins början 1564 personer som smittats, varav 19 under vecka 15. Det är utifrån Region Västerbottens, samt Folkhälsomyndighetens antal redovisade fall per kommun fram till förra veckan. 

Kommunens verksamheter har inga nya kända fall hittills under vecka 16. 

Restriktioner förlängs i Sverige
Smittspridningen i Sverige befinner sig fortsatt på en hög nivå och läget i sjukvården är allvarligt. Därför förlänger regeringen och Folkhälsomyndigheten ett antal smittskyddsåtgärder ytterligare en tid.

Länsstyrelserna rapporterar allt oftare att allmänheten inte följer rekommendationer om att till exempel handla ensam, sitta ensam vid bord och hålla avstånd. Verksamheter såsom butiker, gym, museer och restauranger har ett juridiskt ansvar för att deras verksamhet uppfyller lagens krav - de behöver dock allmänhetens hjälp med att se till att reglerna följs.

Med anledning av läget meddelade regeringen följande på pressträffen torsdagen den 22 april:

  • Regeringen avvaktar med att gå fram med nya regler för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Folkhälsomyndigheten bedömer nu att dessa regler preliminärt kan träda i kraft den 17 maj. Även detta förutsätter dock att det epidemiologiska läget är bättre vid den tidpunkten.
  • Regeringen har tidigare beslutat att ge kommunerna möjlighet att förbjuda personer att vistas på en särskilt angiven plats, om det finns en påtaglig risk för trängsel på platsen. Den som bryter mot föreskrifter om vistelseförbud kan dömas till penningböter. Inför kommande helger har exempelvis både Uppsala och Lund valt att använda denna möjlighet för att minska risken för trängsel och smittspridning. Det är inte heller lämpligt att hålla exempelvis middagar med vänner eller att gå och titta på valborgseldar då det innebär att risken för trängsel ökar.
  • Folkhälsomyndigheten avser att förlänga vissa tidsbegränsade smittskyddsåtgärder som införts med stöd av den tillfälliga pandemilagen och restauranglagen. Det gäller de föreskrifter som skulle ha löpt ut den 2 maj, bland annat om att serveringsställen bara får ha öppet till 20.30 och att man får vara max en person per sällskap på serveringsställen i gallerior och varuhus. Dessa förlängs nu till och med den 16 maj.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Uppdaterad den 26 april 2021