Till huvudinnehåll

Smittad på äldreboende i Lycksele

Spridningen av covid-19 ökar i Lycksele. Nu finns även ett konstaterat fall inom vårt äldreboende Skogsgläntan. Vi har en brukare i verksamheten som efter provtagning är konstaterad smittad.

Lycksele kommun genomför nu omgående ett antal åtgärder för att förhindra fortsatt spridning och säkra att äldreomsorgen fungerar. Den som är smittad isoleras. Personal kommer att använda skyddsutrustning i form av munskydd och visir i alla vårdkontakter. Det gäller tillsvidare.

Följer riktlinjer för att vårda sjuka
I de fall där smitta konstaterats eller misstänks följer verksamheten de riktlinjer som finns för att vårda den sjuka och för att förhindra smittspridning. Smittskydd på Region Västerbotten informerar brukarens anhöriga. Boendet informerar anhöriga till övriga som bor på Skogsgläntan.

Besöksförbud på boende
Lycksele kommun har även beslutat om besöksförbud på Skogsgläntan. Besöksförbudet gäller i 14 dagar.
– Vi måste vi tyvärr konstatera att smittan ökat i samhället den senaste tiden och har tyvärr tagit sig in i ett av våra äldreboenden. Vi stänger boendet för att skydda de äldre och göra allt för att förhindra smittspridning. Vi vädjar också till allmänheten att noga följa myndigheternas råd och rekommendationer så att vi kan bromsa smittspridningen, säger Ingela Gotthardsson, kommunchef.

Utifrån sekretess och hänsyn till den enskilde kan kommunen inte uttala sig om enskilda fall.

Besöksförbud på korttidsboenden
På grund av den ökade smittspridningen så inför kommunens korttidsboenden Solbacken och Hjärtat också besöksförbud. För ytterligare frågor och information, kontakta enhetschef på boendet.

Har du frågor?

· Du som är orolig för din anhörig som bor vid något av våra boenden kan vända dig direkt till boendet.

· Är du medarbetare och har frågor, ta kontakt med din chef.

· Allmän information om covid-19 och länkar till myndigheter finns på: www.lycksele.se/innehall/nyheter/information-om-coronaviruset/

Uppdaterad den 12 november 2020