Till huvudinnehåll

Tillsammans kan vi bromsa smittan

Illustration Coronavirus

Allmän smittspridning råder i hela Västerbotten. Det innebär att du riskerar att utsättas för smitta oavsett var du befinner dig i länet. Följ myndigheternas råd - Håll ut, håll avstånd och håll kontakten. Stanna hemma om du är sjuk. Tillsammans bromsar vi smittan. Det råder besöksförbud på alla äldreboenden till och med den första oktober. Beslutet är fattat av regeringen. 

För att bromsa spridningen av det nya coronaviruset är det viktigt att vi tillsammans hjälps åt. Varje invånare har ett ansvar och är skyldiga att göra sin plikt och följa de restriktioner och rekommendationer som ges från myndigheterna. Länets krisberedskapsaktörer arbetar tillsammans för att bromsa smittan i Västerbotten. Vårt mål är att på lång sikt skapa uthållighet i samhällets viktiga funktioner. 

Tillsammans kan vi bromsa smittan

 • Det är allas ansvar att hindra spridningen av sjukdomen covid-19. 
 • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld. Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola. 
 • För dig som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre eller andra riskgrupper är det extra viktigt att du inte går till jobbet om du får symtom på luftvägsinfektion.
 • Du som anhörig ska inte besöka sjukhus och äldreboenden. Använd telefon och andra digitala kontaktvägar.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder
 • Undvik att besöka äldre släktingar. Personer över 70 år är den främsta riskgruppen för att bli allvarligt sjuka i covid- 19.
 • UD avråder från icke nödvändiga resor till alla länder.
 • Från och med den 13 juni gäller inte längre avrådan från icke nödvändiga resor enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd. Det innebär att personer utan symtom kan börja resa i Sverige från detta datum.
 • Det är viktigt att du agerar utifrån korrekt och saklig information. Var källkritisk och sprid inte falsk information.
 • Varje person/medborgare har ett ansvar och är skyldiga att göra sin plikt och följa de restriktioner och rekommendationer som ges från myndigheterna.
 • Regeringen har beslutat att det, i hela Sverige, är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare.

Känner du dig orolig?
Det är normalt att känna sig orolig, ledsen eller stressad under en kris. Många känner oro för sin egen hälsa och livssituation, eller kanske någon annans hälsa och liv. Har du symptom och funderar på om du borde kontakta vården?

Svara på frågorna i självtestet och få råd. Klicka här för att göra testet

Du kan även kontakta 1177 via telefon eller chatt om du är orolig.

Allmänna råd till alla
Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus. Undvik fester, begravningar, dop, kalas eller bröllop. Håll avstånd till andra på idrottsplatser, badhus och gym och undvik att byta om i allmänna omklädningsrum. 

Besöksförbud på äldreboenden
Det råder besöksförbud på Lycksele kommuns samtliga särskilda boenden. Beslutet om besöksförbud är fattat av regeringen och gäller i hela Sverige till den första oktober. Anledningen till besöksförbudet är att begränsa smittspridning av coronaviruset. Det är viktigt att hålla fast vid det för att skydda våra äldre. 

Till dig som är över 70 år

 • Folkhälsomyndigheten uppmanar personer över 70 år att begränsa sina sociala kontakter.
 • Begränsa nära kontakter med andra.
 • Undvik platser med många människor som till exempel affärer eller kollektivtrafik.
 • Håll kontakten med nära och kära via telefon eller dator. 
 • Promenera gärna utomhus.
 • Be om hjälp att handla mat.
 • Om någon behöver hjälp med att hämta ut receptbelagda läkemedel på apotek finns information om vad som krävs för det och hur du gör på e-Hälsomyndigheten

Till dig som vill besöka en släkting eller vän som är över 70 år

 • Undvik att besöka äldre släktingar. Personer över 70 år är den främsta riskgruppen för att bli allvarligt sjuka i covid-19. 
 • Avstå helt från besök om du känner dig sjuk.
 • Hör gärna av dig via telefon eller genom digitala kanaler.

Kontakt med vården
Sök i första hand söka information via webben. Beskrivning av sjukdomen covid-19, symtom och information om när du ska söka vård finns på 1177 Vårdguidens sida om Coronavirus, covid-19.

Här följer filmer med information på flera språk

Det här gör kommunen:
Det nya viruset väcker många frågor hos allmänheten.

Lycksele kommun följer noga utvecklingen och agerar efter myndigheternas rekommendationer. Kommunen har regelbundet samverkanskonferenser tillsammans med Länsstyrelsen och andra berörda myndigheter.

Lycksele kommuns verksamheter agerar nu för att hantera en ökad smittspridning. Bland annat tas riskanalyser fram för alla samhällsviktiga verksamheter i kommunen och regelbundna samverkansmöten hålls, såväl internt som med externa parter. 

Förskola, skola och vuxenutbildning
I Lycksele kommuns förskolor och skolor följer vi fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det innebär att det är viktigt med hygienrutiner och att var och en med symtom, även milda, begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras.

 

 • Folkhälsomyndighetens rekommendation om distansundervisning tas bort den 15 juni. Det innebär att elever på Tannbergsskolan/Utbildningscentum under sommaren och hösten kan återvända till skolans lokaler. Beskedet gäller tillsvidare men om situationen förändras så går det därför inte att utesluta att distansundervisning som huvudregel kan bli aktuell igen om så krävs.
 • Skärpta hygienrutiner har införts för matservering inom för- och grundskola.
 • Elever som är friska ska gå till skolan och barn som är friska kan gå till förskolan. 

Här följer en länk om information till skola och förskola om covid-19

Vård och omsorg
Lycksele kommuns vård- och omsorgsverksamheter följer fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 • Besöksförbud gäller på alla särskilda boenden. 
 • Stugträffen, öppen dagverksamhet på Skyttens äldreboende, samt Solbackens dagverksamhet är stängd tillsvidare. Antal växelvårdsplatser är reducerade.
 • Tänk även på att personer över 70 år rekommenderas att hålla sig hemma för att undvika smitta.

Här följer information till dig som har en närstående på ett av Lycksele kommuns vård- och omsorgsboenden
Lycksele kommun följer gällande riktlinjer från Folkhälsomyndigheten och Region Västerbotten för att förhindra smitta på vård- och omsorgsboenden. Vi är vana vid att hantera smittor som exempelvis magsjuka, förkylning och influensa och vi har hygienrutiner, rutiner för isolering vid smitta och hantering av smittade boenden.

Det som skiljer nuvarande situation mot den vi är vana vid är att vi inte med säkerhet kan säga om det är en förkylning eller covid-19 som boende har. Detta skapar en osäkerhet som märks hos oss alla i samhället och i världen idag.

Rutiner för att minska risken för smittspridning
För att vara på den säkra sidan kommer vi att kontakta sjuksköterska vid varje tecken på symptom så som feber, hosta, kraftig snuva eller halsont. Sjuksköterskan samråder då med ansvarig läkare och beslutar om eventuell provtagning och fortsatt vård.

Om man beslutar att kontakta sjukvården med önskan om provtagning hanterar vi det som en misstänkt covid-19 och isolerar den enskilde i bostaden i väntan på ytterligare information. Läkaren beslutar om den enskilde skall vårdas på sjukhus eller i boendet.

Om provtagning visar att personen är smittad och har covid-19 isoleras den enskilde i bostaden. Medarbetarna på boendet får då särskilda restriktioner för att minska att smitta sprids.

Rutiner vid bekräftade fall
När det identifieras bekräftade fall på vård- och omsorgsboenden i länet kommunicerar Region Västerbotten bekräftade fall via pressutskick till media och att smittspårning pågår. På grund av patientsekretessen kommer namnet på boendet aldrig att kommuniceras.

Om din anhörige bor på ett särskilt boende och är konstaterad för covid-19 kommer du som anhörig att informeras om detta.

Har du frågor?
Du kan alltid höra av dig om du har frågor om hur vi arbetar. Har du frågor om hur din närstående mår kan du kontakta boendet där din anhöriga bor genom telefon eller mejl.

Övrig verksamhet
De flesta av kommunens verksamheter är öppna om inget annat meddelas. Som till exempel simhallen, badparken och övriga fritidsanläggningar.

Möten och evenemang
Regeringen har fattat beslut om att begränsa möjligheten till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Beslutet gäller från 29 mars och begränsningen innebär ett förbud mot alla allmänna sammankomster med mer än 50 deltagare. Digitala möten bör generellt övervägas som alternativ. 

Träna gärna men gör det säkert
För att minska smittspridningen av covid-19 rekommenderar Folkhälsomyndigheten följande:

 • Träna inte om du är sjuk
 • Undvik aktiviteter med närkontakt
 • Byt om hemma
 • Dela inte vattenflaskor
 • Torka av gymutrustning efter användning
 • Träna helst utomhus

Hur ser Lycksele kommuns beredskap ut?
Kommunen följer utvecklingen noga och har en krisledningsorganisation som arbetar enligt olika krisplaner. Krisledningsorganisationen går igenom läget i kommunens egna verksamheter, stämmer av vilka frågor som kommer in och tar sedan beslut om vilka åtgärder som behövs. Gruppen har nära kontakt med Länsstyrelsen, Region Västerbotten och andra aktörer. 

Vad händer om en anställd på Lycksele kommun smittas?
Lycksele kommun följer de rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten och uppmanar personal som uppvisar symptom på sjukdom att stanna hemma från arbetet.

Varför stänger inte Lycksele kommuns skolor och förskolor?
Folkhälsomyndigheten rekommenderar i nuläget att inte stänga skolor och förskolor. Lycksele kommun följer dessa rekommendationer. Vi följer kontinuerligt förändringar som sker.

Information about Covid-19 in english 

Frågor och svar om coronaviruset
Folkhälsomyndigheten har sammanställt en frågor och svar (FAQ) om coronaviruset. Klicka här för att komma direkt till FAQ.

Länkar med mer information
Här kan du ta del av länkar till myndigheter:
Vårdguiden 1177
Krisinformation.se
Folkhälsomyndigheten
Utrikesdepartementet (UD)
EU:s smittskyddsmyndighet
Världshälsoorganisationen WHO
Region Västerbotten

Information in other languages (Folkhälsomyndigheten)

 

Våld i nära relationer

Är du rädd för någon närstående? Har du sett eller upplevt hot eller våld hemma? Är du orolig för någon annan som är utsatt för våld? Har du utsatt/är du orolig för att du ska utsätta någon för våld? Det finns hjälp att få!

Våld är varje handling riktad mot en annan person som skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får personen att göra något mot sin vilja eller att avstå från att göra något den vill. Våld finns i alla samhällsgrupper och i alla åldrar. Det går inte att säga att det gäller särskilda typer av personer eller relationer. Det är ett brott att använda våld mot sin partner eller sina barn.

Kristider och påfrestningar
Under rådande omständigheter lever flera av oss i situationer som kanske skiljer sig från vår vanliga vardag. Det kan vara påfrestande både psykisk, fysiskt och socialt. De som dessutom lever i ansträngda eller dysfunktionella relationer kan under sådana omständigheter bli extra utsatta.

Våld i nära relation
Våld i nära relationer inkluderar alla former av våld. Det kan vara såväl fysiskt som psykiskt, sexualiserat, ekonomiskt och materiellt.

Barn som lever med våld
Alla barn har rätt till att få växa upp under trygga förhållanden och rätt till stöd och skydd.  Barn som far illa eller riskerar att fara illa är ett gemensamt samhällsansvar. Enligt Socialtjänstlagen bör var och en som misstänker att ett barn far illa förmedla sin oro till socialtjänsten. Myndigheter vars verksamhet berör barn och unga är skyldiga att anmäla sin oro till socialtjänsten. Det är viktigt att uppmärksamma de barn som lever med våld så att barnen får det stöd och skydd från socialtjänsten som de har rätt till.

Hör av dig
Vem som helst kan drabbas av våld i nära relation och det är alltid den som utför handlingarna som har ansvaret för våldet. Det finns stöd och hjälp att få både i Lycksele och på andra sätt. Om du lever i en dysfunktionell relation kan du ta kontakt med någon av de myndigheter och organisationer som finns nedan eller berätta för en anhörig om hur du har det.

Här följer viktiga telefonnummer för råd, stöd och hjälp. Vid akuta händelser ring 112. 

Kvinnojouren i Lycksele
Telefon: 0950-37211, telefontid 8-20 alla dagar i veckan.
Finns även att nå på chatten, roks.se

Lycksele Tjejjour
Mailadress, Lyckseletjejjour@hotmail.com

Socialtjänsten i Lycksele (vardagar 8-16)
Telefon: växel 0950-16600.

www.unizon.se  Unizon samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Unizon hjälper dig att komma i kontakt med en jour.

www.roks.se  (Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige)

www.terrafem.org Terrafem är en ideell organisation och nätverk för kvinnors rätt mot mäns våld. Terrafem har kvinnojoursverksamhet, juristjour samt Sveriges enda rikstäckande jourtelefon för kvinnor med utländsk bakgrund där du har möjlighet att få rådgivning och stöd på 62 olika språk.

www.mind.se På MIND:s hemsida finns bland annat en självmordslinje för den som går i tankar på att ta sitt liv. Linjen är öppen dygnet runt och det går att chatta, ringa och mejla anonymt med utbildade volontärer.

Nationella telefonnummer
- Kvinnofridslinjen; 020-50 50 50
- Polisen; 114 14
- Nationella stödtelefonen gällande hedersrelaterat våld och förtryck; 010 223 57 60
- Bris; 116 111
- Rädda barnen; 08-698 90 00

Har du utsatt/är du orolig för att du ska utsätta någon för våld?
Välj att sluta. 
Telefonlinjen för dig som riskerar att skada den du älskar. Telefonnummer: 020-555 666

https://valjattsluta.se/

 

 

Uppdaterad den 11 november 2020