Till huvudinnehåll

Undervisning på Tannbergsskolan

Folkhälsomyndigheten lyfter sin rekommendation om distansundervisning. Det innebär att eleverna på Utbildningscentrum/Tannbergsskolan kan återvända till undervisning på plats från och med i höst.

Folkhälsomyndighetens rekommendation om distansundervisning tas bort den 15 juni. Det innebär att elever i gymnasieskolan under sommaren och hösten kan återvända till skolans lokaler.
– Beskedet innebär att vi utifrån gymnasieskolans räkning kan återgå till ordinarie undervisning i skolans lokaler från och med i höst, säger Monica Norén, skolchef Utbildningscentrum/Tannbergsskolan.

Sommarskola på plats
Att Folkhälsomyndigheten nu lyfter sin rekommendation betyder även att elever som har behov av sommarskola kommer att få möjlighet att studera på plats i skolan under sommaren.

För utbildning för vuxna inom den kommunala vuxenutbildningen kan fortsatt undervisning behöva ges delvis på distans för att minska smittspridningen. Detta för att Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer om att hålla avstånd och att undvika större sociala sammanhang ska följas.

Beskedet gäller tillsvidare
Ett stort personligt ansvar ligger också på studenterna. Att klara av sina studier men också att stanna hemma vid minsta tecken på sjukdom, hålla avstånd och tvätta händerna.

Beskedet gäller tillsvidare men om situationen förändras så går det därför inte att utesluta att distansundervisning som huvudregel kan bli aktuell igen om så krävs.

Uppdaterad den 2 juni 2020