Eftersom alltför många fortfarande saknar skydd mot covid-19 genom vaccination kompletterar Folkhälsomyndigheten tidigare åtgärder med rekommendationer till allmänheten, till arbetsgivare, till kollektivtrafik och med allmänna råd till serveringsställen från och med den 8 december i syfte att minska smittspridningen. Rekommendationerna gäller till och med den 31 januari 2022.

Vaccinera alla som rekommenderas vaccination
Det är mycket viktigt att arbetet med att vaccinera alla som rekommenderas vaccination mot covid-19 fortsätter så snabbt och effektivt som möjligt och i den angivna prioriteringsordningen. Utöver att bromsa smittspridningen ger de nya rekommendationerna regionerna mer tid att nå alla grupper med erbjudande om vaccin.

Rekommendationer från och med den 8 december
För att minska risken för smittspridning av sjukdomen covid-19 beslutar Folkhälsomyndigheten att rekommendera:

  • alla och envar att hålla avstånd till andra människor i offentliga miljöer, särskilt inomhus.

Folkhälsomyndigheten beslutar även att rekommendera alla vuxna att:

  • Om möjligt undvika trängsel i kollektivtrafik genom att välja att resa andra tider än i rusningstrafik eller använda andra färdsätt, som till exempel att gå, cykla eller åka bil.
  • använda munskydd i kollektivtrafiken om det inte går att undvika trängsel.

Utbildningsmoment inom skola och vuxenutbildning omfattas dock inte av rekommendationen.

Inför kommande högtider
Under december inträffar flera högtider som vanligen innebär att många människor samlas, bland annat lucia, jul och nyårsafton. Julavslutningar, luciafiranden och liknande kan genomföras om åtgärder vidtas för att minska risken för smittspridning i samband med evenemanget.

De allmänna råden till vuxna ovaccinerade gäller sedan tidigare:
Den som inte är vaccinerad bör hålla avstånd till andra. Man bör som ovaccinerad särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Ovaccinerade bör även undvika alla platser med trängsel i både offentlig och privat miljö.

Fortfarande är vaccinationer helt centrala för att minska risken för smitta, sjukdom och dödlighet, samt för att undvika att ytterligare åtgärder behöver införas.

Rekommendationerna syftar till att minska kontaktintensiteten mellan människor och är:

  • Till arbetsgivare att möjliggöra att anställda i viss utsträckning kan arbeta hemifrån. Regeringen avser att ge ett uppdrag till de statliga myndigheterna avseende detta.
  • Till lärosäten, såsom universitet, högskolor, folkhögskolor, yrkeshögskolor och kommunal vuxenutbildning, om att bedriva undervisning på plats, men vidta smittskyddsåtgärder som till exempel att hålla avstånd vid större samlingar.
  • Till skolorna om att vidta förebyggande åtgärder vid till exempel konserter och avslutningar genom att glesa ut i lokalerna.
  • Till serveringsställen om att undvika trängsel och vidta andra lämpliga smittskyddsåtgärder.
  • Till vuxna personer om att de bör hålla avstånd i offentliga miljöer, undvika miljöer med trängsel, välja andra transportsätt än kollektivtrafiken om möjligt.
  • Till resenärer om att använda munskydd vid trängsel eller när det inte går att hålla avstånd i kollektivtrafik, både långväga och kortare resor oavsett färdmedel (buss, tåg, taxi, båt).
  • Om att kollektivtrafiken bör köras i en sådan omfattning att trängsel kan undvikas, turtätheten bör inte dras ned.

Appen som heter DIGG
Arrangörer som behöver använda covid-19 bevis får endast använda sig av appen som heter DIGG. Den är godkänd och har tagits fram på uppdrag av regeringen. Vaccinationsbevis verifiering för dig som arrangör | DIGG

För mer information besök www.folkhalsomyndigheten.se