Till huvudinnehåll

Flera restriktioner lättas första juli

Lila blommor

Rådet att bara umgås i en mindre krets förändras. Istället blir rådet från och med  första juli att umgås på ett smittsäkert sätt, till exempel genom att träffas utomhus. 

Antalet smittade i Lycksele är fortsatt lågt. Under vecka 25 var det två personer som konstaterades smittad i Lycksele. Att antalet vaccinerade i Sverige fortsätter att öka samtidigt som smittspridningen minskar gör att Folkhälsomyndigheten bedömer att anpassningen av smittskyddsåtgärder kan fortsätta som planerat.

Från och med första juli så sker en rad förändringar.

Här är några exempel:

  • Begränsningen på storlek för sällskap slopas på uteserveringar.
  • Inomhus får ett sällskap om åtta personer sitta tillsammans i en servering.
  • Regleringen av öppettider för serveringsställen försvinner.
  • Antalet deltagare på privata sammankomster i hyrda lokaler höjs till 50.
  • Inomhus tillåts 50 deltagare vid olika evenemang.
  • Om deltagarna anvisas en plats blir taket 300 personer.
  • Utomhus tillåts 3 000 sittande deltagare.
  • För demonstrationer utomhus tillåts 1 800 deltagare.
  • För motionslopp gäller max 900 deltagare.

Läs mer om vilka råd och restriktioner som gäller med anledning av pandemin.

Uppdaterad den 2 juli 2021