Till huvudinnehåll

Lokala föreskrifter i Lycksele

bild på skidspår

Folkhälsomyndigheten har, efter samråd med bland annat smittskyddsläkare och länsstyrelser i Västerbottens län, Kalmar län och Norrbottens län fattat beslut om skärpta allmänna råd. Syftet är att ytterligare minska trängsel och antalet kontakter mellan människor.

Under den perioden gäller följande för Lycksele kommuns verksamheter:

  • Allmänhetens bad och bowling fortsätter att hålla stängt.
  • Fritidsgårdarna fortsätter att hålla stängt.
  • Idrottsanläggningar och ishall är stängda för träning, tävling och matcher. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.
  • Observera. Det rörliga friluftslivet det vill säga skidspår, elljusspår, motionsslingor med mera omfattas inte av denna stängning.
  • Medarbetare ska så långt det är möjligt arbeta hemifrån. Alla sammanträden och möten ska ske digitalt, undantag kan förekomma.

Beslutets giltighetstid
De lokala föreskrifterna gäller from 2020-11-10 och till och med 2020-12-13.

Uppdaterad den 7 december 2020