Till huvudinnehåll

Ny gångväg vid älven på Furuvik

Under vecka 37 påbörjas arbetet med att anlägga en gångväg längs älven nedanför Arkeologivägen.

Gångvägen har varit efterfrågad för att göra området längs stranden mer lättillgänglig. Ytskiktet kommer vara stenmjöl och gångvägen kommer inte att snöröjas under vintertid.

Gångvägen finns med i detaljplanen och kommer att anpassas till omgivningen så att inga träd behöver tas ner.

Uppdaterad den 15 september 2021