Till huvudinnehåll

Lediga tomter

Lycksele kommun har flera olika slags tomter till salu för småhus, både i tätort och på landsbygden. 

I Lycksele tätort finns lediga tomter på tre områden: Furuvik, Norräng och Nydala. På landsbygden finns det lediga tomter i Hedlunda, Betsele, Umgransele och Knaften.

Kommunfullmäktige har fastställt taxa för försäljning av byggbar mark för enbostadshus enligt nedan:

  • Byggbar mark för enbostadshus iordningställd före 2021-12-31: 100kr/m2.
  • Byggbar mark för enbostadshus iordningställd efter 2022-01-01: 50kr/m2 + självkostnadspris.
  • Beredd mark för verksamheter och flerbostadshus: 50 kr/m2 + självkostnadspris.

Hedlunda Klövervägen är för tillfället det enda område kommunen har iordningställt efter 2022-01-01.

Är du intresserad av villatomter på Furuvik strand eller Hedlunda ber vi dig anmäla intresse hos Mäklarhuset.

Information om Hedlunda:

Klövervägen

Hedlunda 4:14
Hedlunda 4:16
Hedlunda 4:19
Hedlunda 4:22
Hedlunda 4:23
Hedlunda 4:24
Hedlunda 4:25
Hedlunda 4:27
Hedlunda 4:28
Hedlunda 4:29
Hedlunda 4:31
Hedlunda 4:34

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 31 oktober 2022