Till huvudinnehåll

Adressättning

Kommunen ansvarar för att namnsätta gator, vägar, fastigheter och allmänna platser.

Adresser

Adresser fyller en viktig funktion i samhället och är en förutsättning för att exempelvis blåljuspersonal, myndigheter, post, hemtjänst och sophämtning och privatpersoner skall hitta rätt.

Kommunen är den myndighet som bestämmer gatunamn och adressplatser samt ser till att de är korrekta. Kommunen ansvarar också för att sätta namn på torg, platser, gator och vägar men även på egna verksamheter som skolor, förskolor och idrottsanläggningar.

Enligt lag måste alla bostäder och verksamhetslokaler ha unika belägenhetsadresser som talar om var de finns. Fastighetsägare ansvarar för att fastställa lägenhetsnumrering i flerbostadshus och meddela detta till kommunen som ajourför lägenhetsregistret.

Detta görs genom att registrera adresser i ett system hos Lantmäteriet, som i sin tur skickar informationen vidare till Skatteverket samt Postnord.

Vid eventuell flytt

När du flyttar till en redan befintlig adress ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket för att se till att du är folkbokförd på rätt adress. Skatteverket sprider din nya adress till många myndigheter och företag. Vill du ha eftersändning av annan post kan du beställa det hos Svensk adressändring mot en avgift.

Nybyggnation

När det byggs om eller nytt på sätt som kräver ajourföring i adressregistret eller ny adressplats ska kommunen kontaktas om detta. 

Uppdaterad den 6 februari 2024