Till huvudinnehåll

Mark och lokaler

Bild på grävskopa

Lycksele Industrihus - din partner när det gäller företagslokaler och mark för industriändamål samt Verksamhetsområde Teknik när det gäller mark för industriändamål.

Lycksele Industrihus är ett av Lycksele kommun helägt bolag med uppgift att tillhandahålla ändamålsenliga företagslokaler och mark för näringslivsutvecklingen i kommunen.

I fastighetsbeståndet ingår butiks-, kontors- och industrilokaler med en sammanlagd yta av cirka 34 000 kvm belägna i Lycksele tätort.

Lycksele kommun har tillgänglig mark för industriändamål inom kvarteren Flisen och Skroten. Kontakta fastighetschef eller chef för Verksamhetsområde Teknik för ytterligare information.

Välkommen att diskutera lokal- eller markfrågan med oss.

Kontakta sidansvarig: Webmaster
Fotograf: Andreas Jakobsson

Uppdaterad den 14 april 2023