Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Mark och lokaler

Bild på när isen bryter i april 2016

Lycksele Industrihus - din partner när det gäller företagslokaler och mark för industriändamål samt Verksamhetsområde Teknik när det gäller mark för industriändamål.

Lycksele Industrihus är ett av Lycksele kommun helägt bolag med uppgift att tillhandahålla ändamålsenliga företagslokaler och mark för näringslivsutvecklingen i kommunen.

I fastighetsbeståndet ingår butiks-, kontors- och industrilokaler med en sammanlagd yta av cirka 34 000 kvm belägna i Lycksele tätort.

Lycksele kommun har tillgänglig mark för industriändamål inom kvarteren Flisen och Skroten. Kontakta fastighetschef eller chef för Verksamhetsområde Teknik för ytterligare information.

Välkommen att diskutera lokal- eller markfrågan med oss.

Kontakta sidansvarig: Webmaster
Fotograf: Egon Isaksson

Uppdaterad den 28 september 2021

Kontakt


Lycksele Industrihus AB

Hemsida: www.industrihus.se

telefon 0950-167 23


Lycksele Kommun

Verksamhetsområde Tekniks chef eller fastighetschef