Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Näringslivskontoret

Näringslivskontoret i Lycksele ger service till företag som vill utvecklas.

Har du en affärsidé eller är du nyfiken på Lyckseles näringsliv kontakta oss på Näringslivskontoret, vi hjälper dig gärna med alla frågor som rör företagsamhet och företagsetableringar.

Näringslivskontoret jobbar med befintligt företagande, nyföretagande och företagsetableringar. Vi stöttar entreprenörer med idéer och innovativa
lösningar och samverkar med nätverk och samarbetspartners för bästa möjliga resultat. Vi arbetar med att skapa förutsättningar för tillväxt och verkar för ett gott samarbete både inom och utanför vår kommun – tillsammans kan vi göra skillnad.

Näringslivskontoret har under åren 2018 och framåt erhållit ett särskilt statsstöd för näringslivsutveckling, vilket har möjliggjort bland annat resursförstärkning på enheten.

TILLV Samarbete RGB  250 x 154.png

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 31 januari 2022





Kontakt


Näringslivskontoret

Besöksadress Skolgatan 11

Lycksele kommun