Till huvudinnehåll

Ökad smittspridning i kommunen

bild på Tannbergsskolan vinterbild

Just nu ser vi en ökning av covid-19 i Lycksele kommun, bland annat inom flera av våra egna verksamheter.

Den senaste tiden har vi sett en ökning av antalet bekräftat smittade och misstänkt smittade av covid-19 i samhället. Detta berör även våra egna verksamheter. Exakt hur många nya fall vi har i Lycksele kommun vet vi ännu inte då statistiken som är nerbruten på kommunnivå släpar efter.

Det finns även konstaterade fall av covid-19 inom kommunens utbildningsverksamhet. Detta gäller både inom grundskolan och gymnasieskolan. Vi uppmanar därför alla invånare och tillfälliga besökare att följa myndigheternas rekommendationer; att hålla avstånd till varandra, ha god handhygien, undvika större sociala sammankomster och stanna hemma när man är sjuk.

Fjärrundervisning på Tannbergsskolan
Från och med fredag den 6 november kommer eleverna på Tannbergsskolan i Lycksele att bedriva sin utbildning på distans och via fjärrundervisning.

- Det här görs av säkerhetsskäl och som ett förebyggande arbete för att begränsa potentiell smitta. Det är viktigt att elever som konstaterats smittade informerar skolan om detta, säger Monica Norén, verksamhetschef för Utbildningscentrum/Tannbergsskolan.

 Vissa verksamheter är undantagna från fjärrundervisningen och de kommer att bli informerade av detta. Fjärrundervisningen kommer att pågå fram tills den 16 november om inget annat meddelas. Lycksele kommun följer noga utvecklingen och kommunens krisledningsgrupp och skolans ledningsgrupp träffas regelbundet för att hålla sig uppdaterade och för att sätta in de åtgärder som är nödvändiga för att förhindra smittspridning enligt Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer.

Smittade inom andra verksamheter
Nu finns även konstaterade fall och misstänkta fall av covid-19 inom fler verksamheter. I de fall där smitta konstaterats eller misstänks följer verksamheten de riktlinjer som finns.

Ditt och mitt personliga ansvar

  • Håll avstånd. Både inomhus och utomhus.
  • Tvätta händerna. Ofta.
  • Stanna hemma när du är sjuk.
  • Testa dig om du har symtom.
  • Förhindra ryktesspridning

Förhindra ryktesspridning
Det sprids väldigt mycket information om det nya viruset. Det kan vara svårt att veta vad som är sant eller inte. Du kan hjälpa till att förhindra ryktesspridning och spekulationer genom att vara källkritisk och dela enbart bekräftad information.

Har du frågor?

  • Är du medarbetare och har frågor, ta kontakt med din närmaste chef.
  • Håll dig uppdaterad via www.krisinformation.se/

 

 

Uppdaterad den 12 november 2020