Till huvudinnehåll

Lycksele Airport blir en beredskapsflygplats

Regeringen utser 16 flygplatser till temporära beredskapsflygplatser för att säkra ambulanstransporter under pandemin. En av flygplatserna som berörs är Lycksele flygplats.

Till följd av pandemins fortsatt negativa utveckling har regeringen beslutat att bejaka SKR hemställan och utser 16 beredskapsflygplatser för att säkra viktiga ambulanstransporter. Av dessa är 14 stycken regionala flygplatser. Beredskapen börjar gälla den 23 december.

Till dagens tio beredskapsflygplatser får nu 16 ytterligare flygplatser uppdraget att sätta personal i en timmes beredskap och att dygnet runt kunna ta emot och sända iväg ambulansflyg och andra samhällsviktiga transporter.

De regionala flygplatser som är utsedda är:
Lycksele, Skellefteå, Örnsköldsvik, Mora, Borlänge, Karlstad, Örebro, Eskilstuna, Skövde, Trollhättan, Linköping, Jönköping, Växjö och Kalmar.

Avtalen kommer träda ikraft den 23 december och sträcka sig till den 28 februari 2021 med möjlighet till förlängning.

Uppdaterad den 29 december 2020