Till huvudinnehåll

Uppdatering om fjärr- och distansundervisning

Här följer en uppdaterad information från skolan om fjärr- och distansundervisningen i Lycksele.

I samråd med smittskydd på Region Västerbotten har Lycksele kommun tagit nya beslut kring fjärrundervisningen på Finnbacksskolan och Utbildningscentrum/Tannbergsskolan, samt distansundervisningen på Forsdalaskolan. Kommunen följer noga utvecklingen och om situationen förändras kan nya beslut komma snabbt.

Finnbacksskolan
Finnbacksskolan fortsätter med fjärrundervisning under vecka 7 och 8 för alla årskurser på skolan, som en åtgärd för att begränsa ytterligare smittspridning. Torsdag den 25 februari tas nya beslut i samråd med smittskydd.

Undantag på Finnbacksskolan
Elever i grundsärskola årskurs 7 - 9 och högstadieelever som har sin undervisning på Tannbergsskolan och Johan Skyttes omfattas inte av detta beslut. De eleverna går till skolan som vanligt. Skolan kommer att kontakta berörda elever/vårdnadshavare.

Forsdalaskolan
Årskurs 1 på Forsdalaskolan återgår till klassrumsundervisning från och med tisdag den 16 februari. Det är då åtta dagar sedan eleverna vistades på skolan och smittrisken bedöms som låg under förutsättning att eleverna under de sista 48 timmarna på perioden varit symtomfria. Vid symtom så stannar man hemma.

Utbildningscentrum/Tannbergsskolan
Skolan inför fjärrundervisning för hela skolan vecka 7 och 8. Undantag för gymnasiesärskolan och LärVux som har sin undervisning på plats. Det kan även förekomma undantag för enskilda elever och de kommer att få  information från skolan. För frågor som rör enskilda elever kontakta mentor och rektor. Nya beslut tas den 25 februari. 

Varför är det så viktigt att hålla skolan öppen så långt det är möjligt?
Det finns tre anledningar till att hålla skolorna öppna så långt som möjlig:

  • Eleverna har skolplikt och har rätt att gå i skola men framför allt är utbildning avgörande för barnens framtid. För högstadiet är det extra viktigt då betygen är inträdesbiljetten till gymnasiet. Årskurs 9 arbetar för att få behörighet till gymnasiet och att få betyg som ger eleverna möjlighet att gå på det program de önskar. Våra yngre elever är, till skillnad från gymnasieeleverna, inte heller stora nog att ta ansvar för sina egna studier. Distans- eller fjärrundervisning skulle därför ställa höga krav på föräldrarna, ett ansvar alla föräldrar tyvärr inte har möjlighet att ta.
  • Skolan är också viktigt ur en social aspekt. Vi får rapporter från hela Sverige att elever far illa när skolan inte längre fungerar som vanligt. Skolan svarar för struktur och ett socialt umgänge med skolkamrater och med lärare.
  • En av de främsta anledningarna till att hålla skolorna öppna är att stängda skolor skulle få negativa konsekvenser för resten av samhället. Exempelvis skulle många föräldrar, som arbetar inom sjukvården och äldreomsorgen tvingas att stanna hemma med sina barn.

Varför införs inte fjärrundervisning ändå fram till sportlovet?
I samråd med smittskydd enades kommunen om att skolan bör bedriva distans- och fjärrundervisning så kort tid som möjligt och därför togs beslutet om två veckor.

Håll dig uppdaterad
Det är viktigt att vårdnadshavare och elever håller sig uppdaterade. Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer genom att bara dela bekräftad information. Vid frågor som rör enskilda elever, ta kontakt med berörd skola.

 

 

 

 

 

Uppdaterad den 11 februari 2021