Till huvudinnehåll

Nya projektmedel är beviljade

Bild från Homa bay på hus med plåttak

I höstas skickades en projektansökan in till ICLD - Internationellt Centrum för Lokal Demokrati och nyligen fick vi det glädjande beskedet att projektet har beviljats. Vårt samarbete med Homa Bay County i Kenya fortsätter.

I det nya projektet är tanken att vi ska testa olika lösningar och metoder hur en utvald by på bästa sätt kan ta hand om avfall och avlopp samt få tillgång till dricksvatten. Från den så kallade ”pilotbyn” ska sedan lärdomar spridas vidare till andra byar i Homa Bay County, men helst ännu längre, även utanför Homa Bays gränser.

Det blir som en fortsättning på pågående projekt. Det långsiktiga dokumentet som nu är under framtagande i pågående projekt ”hur man ska ta hand om vatten och avfall på ett hållbart sätt i Homa Bay County” ska ligga till grund för utvecklingen av pilotbyn.

I vårt partnerskap lär vi oss mycket av varandra, trots våra olika förutsättningar. Projekten är en viktig del av kommunens arbete med Agenda 2030, ”Rent vatten och sanitet för alla” samt ”Genomförande och globalt partnerskap” är två av de 17 globala målen som alla medlemsländer i FN har ställt sig bakom.

Flera spännande och viktiga projekt mellan kommuner i Västerbotten och Kenya har blivit godkända. Vi säger grattis till Glesbygdsmedicin/Region Västerbotten i samarbete med Homa Bay County, Robertsfors Kommun i samarbete med Machakos County och Umeå Kommun samt Glesbygdsmedicin/Region Västerbotten i samarbete med Kisumu County. Totalt var det 11 kommuner som fick sina ansökningar beviljade. Läs mer i länken nedan.

33 million SEK for new partnership projects | ICLD

Projekten drivs av Lycksele kommun i samverkan med Lycksele Avfall och Vatten tillsammans med våra samarbetspartners i Homa Bay, Kenya. Projekten är internationella demokratisamarbeten genom programmet Kommunala partnerskap och är finansierat av Sida genom ICLD, Internationellt Centrum för Lokal Demokrati som fördelar pengarna.

Uppdaterad den 21 december 2022