Till huvudinnehåll

Trygghetsenkät 2022

Bild på flera händer som håller varandra i handen, står i en ring

Lycksele kommun och polisen samverkar genom aktiviteter och planering kring det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet i kommunen.

I det arbetet ingår olika former av kunskapsinhämtning för att driva arbetet framåt och Trygghetsenkäten är en av metoderna som vi valt att använda. Enkäten genomförs av flera kommuner i Västerbotten i samverkan med Polisen.

Vill du veta mer om samverkansavtalet och medborgarlöften kan du läsa om det: HÄR

Ta chansen att besvara enkäten och tipsa vänner och bekanta om att göra detsamma.

Länk till enkäten: Lokal Trygghetsenkät 2022

Alla svar är anonyma och kommer presenteras i samband med presentationen av medborgarlöftena under första halvan av 2023.

Enkäten riktar sig till dig mellan 13-99 år och går att fylla i via dator, surfplatta eller mobiltelefon och är helt frivillig att besvara.

 

 

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 16 juni 2022