Till huvudinnehåll

Fortsatt fjärrundervisning med vissa undantag

bild Tannbergsskolan

Fjärrundervisningen på Tannbergsskolan fortsätter under vecka 48 med undantag för vissa program.

Det var från och med fredag den 6 november som eleverna på Utbildningscentrum/Tannbergsskolan började att studera på distans och via fjärrundervisning. Fjärrundervisningen fortsätter under vecka 48 för gymnasieskolan med några undantag för vissa program. 

Nedanstående klasser kommer in till skolan och har sina yrkesämnen på plats från och med vecka 48.

  • Fordons- och transportprogrammet årskurs 3
  • Industritekniska programmet årskurs 3
  • Bygg- och anläggningsprogrammet årskurs 3
  • El- och energiprogrammet årskurs 3

- Vi gör detta för att säkerställa undervisningen för dessa elever när det gäller praktisk undervisning. De gymnasiegemensamma ämnena sker på distans även för dessa program, säger Monica Norén, skolchef för Utbildningscentrum/Tannbergsskolan.

Behov av särskilt stöd
Elever i behov av särskilt stöd kan komma till skolan för undervisning efter samråd med respektive rektor. Gymnasiesärskolan och LärVux fortsätter med undervisning på plats. För Lärcentrum gäller att fortsätta bedriva SFI på plats med anpassningar, samt enstaka prov/tentor men grundläggande och gymnasial vuxenutbildning fortsätter att vara distansbaserad.

Utbildningscentrum håller just nu på med en mer långsiktig planering. Information om detta uppdateras så snart detta är klart.

 

Uppdaterad den 19 november 2020