Till huvudinnehåll

Klimatsmart att cykla istället för att ta bilen

Ungefär hälften av alla bilresor är kortare än fem kilometer och därför möjliga att ersätta med cykel. Här kommer ett klimatsmart tips från energi-och klimatrådgivare Jamal Mouneimne om att cykla istället för att ta bilen korta bilresor. 

Cykeln är minst 30 gånger energisnålare än bilen räknat personkilometer.
- Ungefär hälften av alla bilresor är kortare än fem kilometer och därför möjliga att ersätta med cykel.
- Miljön i städer och samhällen blir trevligare!
- Cykla är bra för din hälsa. Du får minskad risk för övervikt och hjärt- och kärlsjukdomar.
- Du kan spara tusentals kronor varje år.
- Om en procent av bilåkandet i Sverige förs över till cykel minskar bensinförbrukningen med 55 miljoner liter per år, vilket motsvarar minskade kvävdioxidutsläpp på 22 300 ton.

(Källa Svensk cykling)

Uppdaterad den 4 maj 2020