Till huvudinnehåll

Våld i nära relationer

Bild värmeljus

Är du rädd för någon närstående? Har du sett eller upplevt hot eller våld hemma? Är du orolig för någon annan som är utsatt för våld? Har du utsatt/är du orolig för att du ska utsätta någon för våld? Det finns hjälp att få!

Våld är varje handling riktad mot en annan person som skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får personen att göra något mot sin vilja eller att avstå från att göra något den vill. Våld finns i alla samhällsgrupper och i alla åldrar. Det går inte att säga att det gäller särskilda typer av personer eller relationer. Det är ett brott att använda våld mot sin partner eller sina barn.

Kristider och påfrestningar
Under rådande omständigheter lever flera av oss i situationer som kanske skiljer sig från vår vanliga vardag. Det kan vara påfrestande både psykisk, fysiskt och socialt. De som dessutom lever i ansträngda eller dysfunktionella relationer kan under sådana omständigheter bli extra utsatta.

Våld i nära relation
Våld i nära relationer inkluderar alla former av våld. Det kan vara såväl fysiskt som psykiskt, sexualiserat, ekonomiskt och materiellt.

Barn som lever med våld
Alla barn har rätt till att få växa upp under trygga förhållanden och rätt till stöd och skydd.  Barn som far illa eller riskerar att fara illa är ett gemensamt samhällsansvar. Enligt Socialtjänstlagen bör var och en som misstänker att ett barn far illa förmedla sin oro till socialtjänsten. Myndigheter vars verksamhet berör barn och unga är skyldiga att anmäla sin oro till socialtjänsten. Det är viktigt att uppmärksamma de barn som lever med våld så att barnen får det stöd och skydd från socialtjänsten som de har rätt till.

Hör av dig
Vem som helst kan drabbas av våld i nära relation och det är alltid den som utför handlingarna som har ansvaret för våldet. Det finns stöd och hjälp att få både i Lycksele och på andra sätt. Om du lever i en dysfunktionell relation kan du ta kontakt med någon av de myndigheter och organisationer som finns nedan eller berätta för en anhörig om hur du har det.

Här följer viktiga telefonnummer för råd, stöd och hjälp. Vid akuta händelser ring 112. 

Kvinnojouren i Lycksele
Telefon: 0950-37211, telefontid 8-20 alla dagar i veckan.
Finns även att nå på chatten, roks.se

Lycksele Tjejjour
Mailadress, Lyckseletjejjour@hotmail.com

Socialtjänsten i Lycksele (vardagar 8-16)
Telefon: växel 0950-16600.

www.unizon.se  Unizon samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Unizon hjälper dig att komma i kontakt med en jour.

www.roks.se  (Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige)

www.terrafem.org Terrafem är en ideell organisation och nätverk för kvinnors rätt mot mäns våld. Terrafem har kvinnojoursverksamhet, juristjour samt Sveriges enda rikstäckande jourtelefon för kvinnor med utländsk bakgrund där du har möjlighet att få rådgivning och stöd på 62 olika språk.

www.mind.se På MIND:s hemsida finns bland annat en självmordslinje för den som går i tankar på att ta sitt liv. Linjen är öppen dygnet runt och det går att chatta, ringa och mejla anonymt med utbildade volontärer.

Nationella telefonnummer
- Kvinnofridslinjen; 020-50 50 50
- Polisen; 114 14
- Nationella stödtelefonen gällande hedersrelaterat våld och förtryck; 010 223 57 60
- Bris; 116 111
- Rädda barnen; 08-698 90 00

Har du utsatt/är du orolig för att du ska utsätta någon för våld?
Välj att sluta. Telefonlinjen för dig som riskerar att skada den du älskar. Telefonnummer: 020-555 666

https://valjattsluta.se/

Uppdaterad den 2 juli 2020